Grossisten

Ett heltäckande koncept

En av de starkaste fördelarna att som grossistkund ha Ahlberg Bil som leverantör, är att vi kan stötta i alla delar av verksamheten. Vi täcker in alla tänkbara behov, från utrustning av butik och verkstad till modern informationsteknik.
För grossistkunden innebär originaldelar bättre lönsamhet, hög kvalitet och enklare montering.