Olja

Vilken funktion har motoroljan?

Motoroljans huvudfunktion är att förhindra motorslitage, genom att smörja motorns viktiga delar. Dessutom har oljan andra viktiga funktioner. Den håller motorn ren, hjälper till med kylningen, förhindrar korrosion och förbättrar tätningen mellan cylindrarna och kolvarna (och håller därmed kompressionen uppe). Det är viktigt att byta olja regelbundet enligt bilens instruktionsbok. Motorn måste ha ren, ny olja för att fungera på rätt sätt.