RENAULT I SAMARBETE MED GRÖNSKA FÖR UTSLÄPPSFRIA LEVERANSER - Ahlberg Bil

RENAULT I SAMARBETE MED GRÖNSKA FÖR UTSLÄPPSFRIA LEVERANSER

Grönska levererar stadsodlade grönsaker och örter till närområdet. Samarbetet omfattar en el-transportbil, Renault Kangoo Z.E, som används i den dagliga verksamheten. Med 100 % el Kangoo Z.E. sker de lokala transporterna utsläppsfritt

Grönska är ett ungt Stockholmsbaserat företag som odlar och säljer lokalodlade grönsaker och örter. Odlingen sker stadsnära i Hammarbyhöjden genom så kallad ”vertikalodling” – odling på höjden. Tack vare modern LED-ljusteknik och hydroponisk bevattning är det möjligt att odla ekologisktnärodlat året runt i inomhusmiljö. Tekniken möjliggör det att tillgodose växternas ljus- och vattenbehov i en miljö skyddad från yttre föroreningar. Växterna odlas fritt från besprutning och bekämpningsmedel.

De färdigodlade växterna säljs sedan genom nyckelpartners med ekologisk profil i närområdet för att minimera transporter och utsläpp från distributionsledet.

Grönska tar nu nästa steg i att minimera sitt koldioxidavtyck genom att att använda Renaults elektriska transportbil Kangoo Z.E. i sin dagliga verksamhet.

Att samarbeta med Grönska kändes helt naturligt för oss när vi först kommit i kontakt med varandra. Renault är ledare på elbilar i Europa och erbjuder idag ett komplett modellprogram med både eldrivna personbilar och transportbilar . Eltekniken är det effektivaste sättet att minska utsläppen på och i synnerhet i stadsmiljöer har elbilen en given plats. Grönskas innovativa och miljövänliga affärsmodell ligger helt i linje med vårt tankesätt kring tillgänglig hållbar mobilitet”, säger Karin Lyrborn, presschef på Renault Sverige.

Renault Kangoo Z.E. erbjuder en räckvidd på cirka 200 km vid verklig körning. (270 km enligt europeiska körcykeln NEDC). Den kompakta storleken gör den lämplig för leveranser i stadsmiljö och modellen finns även i förlängd ”Maxi-version”.

Vi är mycket glada över vårt samarbete med Renault. Då vi eftersträvar att vara så miljövänliga som möjligt i alla steg så känns det som en självklarhet att använda oss av ett miljövänligt alternativ för transporten. Grönskas fokus ligger på det lokala, och våra leveranser sker inom en kort körsträcka så elbil är en perfekt lösning”, säger Natalie de Brun, medgrundare av Grönska.

Grönska leverarar idag i Stockholmsområdet till följande partners: Paradiset, Urban Deli, Ica Maxi Nacka, Ica Supermarket Sjöstaden, Rutabaga, Grand Hotel, Centan, Bagarmossen och Granit.

http://www.grönska.se/

Publicerad den 12 juli 2018