Auktorisation med Renault och Dacia upphör 13 oktober

Det är viktigt för oss att upprätthålla en hög standard i kvalitet och säkerhet i våra tjänster. För att säkerställa detta är vi beroende av auktorisationer från fordonstillverkarna i detta fall Renault och Dacia. Då den nu kommer att upphöra medför det att vi inte längre kommer att kunna utföra de service och reparationstjänster vi tidigare gjort. För att hitta en ny aktör besök Vi skriver till er med anledning att vår auktorisation med Renault och Dacia kommer att upphöra. Vårt avtal med Renault/Dacia upphör den 13 oktober 2023.

Som du kanske är medveten om är det viktigt för oss att upprätthålla en hög standard i kvalitet och säkerhet i våra tjänster. För att säkerställa detta är vi beroende av auktorisationer från fordonstillverkarna i detta fall Renault och Dacia. Då den nu kommer att upphöra medför det att vi inte längre kommer att kunna utföra de service och reparationstjänster vi tidigare gjort. För att hitta en ny aktör besök www.renault.se.

Om du är en av de kunder som har dina hjul förvarade hos oss så kommer den tjänsten inte att påverkas utan du kan fortsatt låta oss sköta det.

Har du ett serviceavtal eller ett Abonnera avtal kommer du få mer information om hur det skall regleras i ett brev