Tvätta bilen med ett rent samvete

Hos oss är en ren bil bara halva belöningen. Vi utvecklar ständigt nya metoder för att minska våra tvättars miljöpåverkan - så att du enkelt kan göra ett bra miljöval när du ska tvätta bilen.

Vi renar utsläppen...

Varje år släpps 2 000 ton olja och 5 ton tungmetaller ut i vår natur på grund av biltvättning på gatan eller garageuppfarten. Hos oss tvättar du med vetskapen om att vi uppfyller minst alla krav som kommunen har kring vattenrening och utsläpp av olja och tungmetaller. Samt att vi noggrant följer Naturvårdsverkets uppsatta riktvärden.

...och återvinner vattnet

På våra anläggningar återvinner vi upp till 92 % av allt vatten och har effektiva oljeavskiljare som renar. Dessutom använder vi bara miljöanpassade tvättmedel i alla våra tvättprogram.

Miljöcertifiering ISO 14001

Våra Tvätta-anläggningar är certifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att det finns dokumentation och utbildning i ett miljöledningssystem. Hela verksamheten har gåtts igenom på ett systematiskt sätt för att ta hand om både inre och yttre miljö - och miljömål är fastställda.

Vi använder Greenium - ett tvättmedel gjort på växter

Våra biltvättar är bland de första i Sverige med det växtbaserade tvättmedlet Greenium. Din bil blir minst lika ren och få bevisat bättre glans i lacken, med minimal miljöpåverkan.