Hållbarhet

Vårt Miljöarbete

Vi på Ahlberg Bil gör det vi kan för att minska våra CO2 utsläpp, vi har bland annat klimatklok el, vi sorterar och återvinner allt material och genom detta minskar vi vårt brännbara material, vår säljkår kör med EL-bil och hybrid-bil och vi väljer i den mån det går leverantörer med liknande miljömål som oss.

Vår verksamhet skall präglas av miljöomsorg och vår ambition är att föregå med gott exempel i de områden vi verkar.

Vi arbetar ständigt med att skapa miljömedvetenhet och utveckla förbättringar för att förebygga miljöpåverkan, detta gör vi genom att utbilda vår organisation. Vi uppfyller krav enligt lagar, förordningar och tillstånd.

Ahlberg Bil är certifierade enligt ISO 14001 (som är en internationell standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning)

Vår Värdegrund

Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke detta är ledorden i Ahlberg Bils värdegrund Det står i centrum för allt vi gör och hur vi behandlar våra kunder, samarbetspartners och kollegor.

Vi håller ihop och hjälper varandra, vi som arbetar här på Ahlberg Bil känner en stark gemenskap och visar varandra omtanke och respekt.

För oss är det viktigt att alla trivs på arbetsplatsen och att alla hjälps åt att skapa en god arbetsmiljö. Att medverka till en god företagskultur är något som vi värdesätter.

För oss är det viktigt att värdegrunden lever och för att inte tappa bort oss i vardagen så samlas alla medarbetare 2 gånger om året för att prata värdegrund, vilket stärker gemenskapen och teamkänslan.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och då är det viktigt att ha en god företagskultur, den påverkar hur anställda trivs, utvecklas och känner hur de kan bidra till företagets utveckling.