VILLKOR INTERNETKÖP

Konsumentskydd

De här Allmänna villkoren (”Villkoren”) är tillämpliga på det avtal som du som konsument sluter med Johan Ahlberg Bil AB, organisationsnummer 556057-5598, nedan kallad Ahlberg Bil (Vi). För att ta tillvara dina intressen som kund tillämpas bestämmelserna i konsumentköplagen (1990:932) eller konsumenttjänstlagen (1985:716) i förekommande fall, distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) samt dataskyddsförordningen (GDPR) på samtliga köp på www.ahlbergbil.se.

Vad som ska levereras

Ahlberg Bils tjänster beställs på www.ahlbergbil.se. Avtal upprättas då din bokning eller beställning har bekräftats av Ahlberg Bil via e-post till den e-postadress som du angivit vid bokningen eller beställningen. Genom att beställa eller boka accepterar du dessa Villkor. Vi ingår inte avtal med underåriga (under 18 år) utan förmyndares föregående samtycke. På www.ahlbergbil.se kan avtal endast ingås med kunder med leveransadress i Sverige. All bildinformation ska ses som illustrationer och kan inte garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

Leverans

Tjänster utförs på plats i Ahlberg Bils lokaler.

Priser och Avgifter

De priser som anges på www.ahlbergbil.se anges inklusive mervärdesskatt (moms).

Ångerrätt

Du som konsument har fjorton (14) dagars ångerrätt enligt Lagen om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59) om avtalet avser tjänst från den dag då avtalet ingås. Du behöver inte ange något skäl för att få utöva ångerrätten.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Ahlberg Bil skicka ett klart och tydligt skriftligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet.

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något.

Reklamation

Om en tjänst avviker från vad som följer av avtalet mellan dig och Ahlberg Bil eller på annat sätt inte motsvarar den beskrivning av tjänsten som Vi har givit, kan tjänsten reklameras. Endast ursprungliga fel omfattas av reklamationsrätten, reklamationsrätten omfattar t ex inte fel orsakade av normalt slitage. Reklamation till Ahlberg Bil ska göras inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom 2 månader.

Vi förbehåller oss rätten att i första hand avhjälpa felet och i andra hand kreditera tjänsten i förekommande fall. Du har rätt att hålla inne den del av betalningen som motsvarar felet. I de fall avhjälpande inte sker kan du ha rätt till prisavdrag eller ersättning för att själv rätta till felet. Om felet är väsentligt kan du ha rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka och eventuellt rätt till skadestånd om du tillfogats skada på grund av felet. Vid reklamation ska du kontakta Ahlberg Bil för mer hjälp.

Returer vid avbokning eller ombokning

Vi rekommenderar att du sparar orderbekräftelse och betalningsreferens som kvitto på ditt köp.

Retur av rabatterade varor

Vid köp där extra rabatt ges är värdet av extra rabatten att betrakta som en generell rabatt på hela beloppet vid köptillfället. Om någon del av köpet byts eller returneras värderas returnerade varor till köpeskillingen minus sin relativa andel av den generella rabatten. Vid byten sker ingen omräkning av den ursprungliga grunden för rabatt.

Kampanj eller erbjudande om extra rabatt är endast tillgänglig för nya köp via handelsplatsen www.ahlbergbil.se och kan inte erhållas retroaktivt. Rabatt kan inte överföras till annat köp och kan inte tillgodoräknas vid byte till annan tjänst eller vara.

Betalning

I samarbete med Volvofinans Bank AB erbjuder Vi betalning via CarPay Checkout.

CarPay är ett av betalsätten i Checkouten som du kan checka ut med genom att identifiera dig med Mobilt BankID. Köpet dras direkt från samma konto där du har ditt Volvokort, Renaultkort eller CarPaykort. När du betalar med CarPay kan du också välja räntefri delbetalning om 4 månader. Bonus får du på samma sätt som för de köp du gör med ditt Volvokort, Renaultkort eller CarPaykort.

I Checkouten finns också möjlighet att betala med kontokort (Visa, MasterCard och Maestro) eller Swish.

Genom att klicka på ”Betala” i bokningen så godkänner du Volvofinans Banks dataskyddspolicys samt Villkoren.

Force Majeure

I händelse av omständigheter som står utanför Ahlberg Bil skäliga kontroll som Vi inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalstecknandet och vars följder Vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska Ahlberg Bils förpliktelse att fullgöra avtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som Vi rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Omdömen

Genom att lämna omdömen kring produkter på www.ahlbergbil.se ger du också Ahlberg Bil rätten att publicera dem på www.ahlbergbil.se samt i andra kanaler och medier med beaktande av gällande dataskyddslagar. Vi förbehåller oss rätten att inte publicera inskickade omdömen.

Behandling av personuppgifter

Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgiftsansvarig är Johan Ahlberg Bil AB (556057-5598). Personuppgifter lagras enbart så länge som det är nödvändig sett till ändamålet med behandlingen

Ahlberg Bil behandlar personuppgifter såsom namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, ordernummer, registreringsnummer och IP-adress för de ändamål som anges nedan:

  1. Möjliggöra för dig att kunna fullgöra ett köp på www.ahlbergbil.se.
  2. Användning av personuppgifter för direktmarknadsföring genom e-post, sms och andra kanaler för att kunna erbjuda relevant marknadsföring.

Vänligen notera att Swedbank Pay och Volvofinans Bank kommer att samla in personuppgifter om dig i samband med betalning. Swedbank Pay och Volvofinans Bank är således personuppgiftsansvariga för sådan insamling och efterföljande personuppgiftsbehandling enligt respektive parts dataskyddspolicy som finns tillgängliga nedan:

Swedbank Pays behandling av personuppgifter

Volvofinans Banks dataskyddspolicy

När du som kund väljer att skicka ett e-postmeddelande till Ahlberg Bil så kommer Vi behandla personuppgifter i form av din e-postadress samt e-postkorrespondens för att kunna göra uppföljningar och handlägga ärenden. Personuppgifterna sparas så länge det är nödvändigt sett till ändamålet med behandlingen.

Dina personuppgifter kommer inte att säljas vidare till tredje part eller överföras till tredje land (utanför EU/EES).

Personer vars personuppgifter behandlas av Ahlberg Bil har efter kontakt bl.a. rätt att få tillgång till sina personuppgifter (registerutdrag), få felaktiga personuppgifter rättade och i vissa fall få sina personuppgifter raderade.

Om du önskar utöva dina rättigheter gentemot Ahlberg Bil kan du göra detta genom att skicka en skriftlig undertecknad begäran till:

att: GDPR-ansvarig Johan Ahlberg Bil AB Box 33 374 21 Karlshamn

Övrigt

Ahlberg Bil följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och svensk lag vid en eventuell tvist. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN

Allmänna Reklamationsnämnden Box 174 101 23 Stockholm

EU ODR

För frågor kring innebörden av dessa Villkor eller tillvägagångssätt vid ångerrätt, reklamationer eller annat, ta kontakt med Ahlberg Bil. Kontaktuppgifter finner du här > Kontakta oss

Senast uppdaterat: 2022-01-18