BILGLAS

Vi har lång erfarenhet av bilglas och hjälper dig vid lagning av stenskott eller byte av hela rutan. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Laga eller byta hela rutan?
Ett stenskott ska lagas så fort som möjligt. På så vis förhindrar du att fukt tränger in och förstör filmen i glaset eller spricker vidare. Nästan alla stenskott går att laga, men beroende på var det sitter kan du av säkerhetsskäl behöva byta ruta.

Om stenskottet träffat i den gröna zonen kan vindrutan lagas. Sitter skadan i något av de röda fälten måste rutan bytas. Har du fått stenskott i det gula fältet gör våra glasmästare en bedömning om vad som är den säkraste lösningen. Av säkerhetsskäl kan även äldre vindrutor behöva bytas. Redan efter 15.000 mil kan normalt slitage ha försämrat förarens sikt och reaktionsförmåga avsevärt. Ett tips är att skydda sprickan med en tejp till dess att det har lagats.

Här kan du laga ditt stenskott

I moderna bilar har omfattande teknik vad gäller säkerhet, placerats i vindrutan. Därifrån styrs bland annat funktionerna för trötthetsvarnare, aktiv körfältshjälp och autobroms. Med andra ord har du inte vilken vindruta som helst. Så om du behöver byta den, välkommen att kontakta oss. Volvo originaldelar och viktig kalibrering av säkerhetssystemen ingår.

Lagning av stenskott 100 kr och Byte av vindruta 1800 kr.

Självrisk för privatpersoner med försäkring hos Volvia. Gäller ej glastak.

Lagning av stenskott gäller mindre skador ej blästring av ruta.

Vindrutan hänger ihop med bilens säkerhet och varför man ska besöka en auktoriserad Volvoverkstad om man ska byta eller laga rutan på sin Volvo. Har du en modern bil av annat märke, där rutbytet kräver en kalibrering, rekommenderar vi dig att byta rutan hos din märkesverkstad.