Ahlberg Bil vill gärna stödja det lokala föreningslivet

Företrädesvis satsar vi på aktiviteter för ungdomar. Vi är måna om att stödja olika aktiviteter - inte bara idrott utan t ex även musik, konst och teater.

ANSÖK OM SPONSRING HÄR

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Ahlberg Bil får ett stort antal förfrågningar om sponsring.

Vi vill gärna sponsra så många som möjligt men har av naturliga skäl begränsade möjligheter att göra detta och vill såklart fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Vi måste därför prioritera sponsring utifrån vårt företags värdegrund och där våra produkter och tjänster förs fram i ett positivt sammanhang.

För att hantera detta implementerar vi nu sponsoransökan 2 gånger per år. Det innebär att ansökan om sponsring ska ske via Ahlberg Bils formulär där föreningen beskriver sin verksamhet, motprestation och sponsortyp: tjänst, produkt, belopp (som ska vara inklusive reklamskatt). Vi tar emot sponsringsansökan fram till senast 31/3 och 31/8. Under april och september månad träffas vårt interna sponsorråd och går igenom de ansökningar som kommit in och i samband med det meddelas beslut om sponsring har beviljats. Alla inkomna ansökningar, oavsett om den beviljats eller ej, får skriftligt beslut. Sponsring beviljas max 1 gång/år.

Ni är välkomna att skicka in er sponsringsansökan via formuläret ovan.

VANLIGA FÅGOR OCH SVAR

  • Kan ni sponsra vårt fotbollslag?
    Nej, vi skriver avtal enbart med huvudföreningen. I så fall måste ni söka via huvudföreningen.
  • Jag har en dotter som kör rally. Kan hon få sponsring?
    Nej, vi sponsrar i princip inte enskilda. Vi vill istället nå så breda grupper som möjligt i samhället.
  • Vad är rimligt att söka?
    Den verksamhet ni bedriver ska inte vara beroende av vårt stöd, utan sponsringen ska bara ingå som en del i er verksamhet.