Ahlberg Bil vill gärna stödja det lokala föreningslivet

Företrädesvis satsar vi på aktiviteter för ungdomar. Vi är måna om att stödja olika aktiviteter - inte bara idrott utan även exempelvis musik, konst och teater.

ANSÖK OM SPONSRING HÄR

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss snarast möjligast.

Ahlberg Bil får ett stort antal förfrågningar om sponsring.

Vi vill gärna sponsra så många som möjligt men har av naturliga skäl begränsade möjligheter att göra detta och vill såklart fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. Vi måste därför prioritera sponsring utifrån vårt företags värdegrund och där våra produkter och tjänster förs fram i ett positivt sammanhang.

Ni är välkomna att skicka in er sponsringsansökan via formuläret ovan.

Vi har inte möjlighet att sponsra fler under 2023 utan inkomna förfrågningar via formuläret kommer att hanteras under våren 2024.

VANLIGA FÅGOR OCH SVAR

  • Kan ni sponsra vårt fotbollslag?
    Nej, vi skriver avtal enbart med huvudföreningen. I så fall måste ni söka via huvudföreningen.
  • Jag har en dotter som kör rally. Kan hon få sponsring?
    Nej, vi sponsrar i princip inte enskilda. Vi vill istället nå så breda grupper som möjligt i samhället.
  • Vad är rimligt att söka?
    Den verksamhet ni bedriver ska inte vara beroende av vårt stöd, utan sponsringen ska bara ingå som en del i er verksamhet.